Välkommen till oss!

CAFE BUTIK HEMBYGDSMUSEUM

var än i världen vi bygga & bo hembygd dig har vi dock kärast

Museet kom till genom ett initiativ av Jävre hembygdsforskargrupp på 1980-talet. Gruppen har även skrivit flera böcker om "Jefrebyns historia". På den tiden ägdes kvarnen av Jävre byamän och dom ställde sig poitiva till förslaget som gruppen tagit fram. Abetet med museet startade 1983 och det stod klart 1 år sedanare, midsommar 1984. Många frivilliga hjälpte till med detta projekt och det fanns ett stort intresse och välvilja av byborna att överlämna gamla bruksföremål från gårdarnar runtomkring. Siste mjölnaren på kvarnen hette Odal Brännström och han bidrog med stort kunnande och intresse till detta projekt. Målet för Jävre hembygdsforskargrupp var att museet skulle bidra med bevarandet av byns historia och öka förståelse för hur våra förfäder levde sina liv.

Museet ligger på kvarnens andra och trejde våning och skildrar hur ett gammalt bondkök och en gammal skola kunde se ut. Även många jordbruk och smidesredskap finns i museet. Vi vill nu forsätta och föra detta arv vidare och hoppas att ett besök i vårt museeum kan ge dig insikt, kunskap och känslan från en svunnen tid!